Ambasada Belgije u Srbiji
Home Odeljenja Konzularno odeljenje Putovanje u Belgiju Putovanje bez viza za građane Srbije i Crne Gore

Putovanje bez viza za građane Srbije i Crne Gore

Savet ministara Evropske Unije je 30. novembra usvojio dopunu Regulative 539/2001. Tom odlukom su ukinute obavezne vize za kraći boravak u zemljama Šengena građanima Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije.  

To podrazumeva putovanje u 25 zemalja Evropske Unije (osim Velike Britanije i Irske), kao i u Island, Norvešku i Švajcarsku koje su članice Šengenskog ugovora.

Od 19. decembra državljanima Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije koji poseduju biometrijski pasoš biće omogućeno da putuju bez Šengen viza. Vizna liberalizacija podrazumeva poslovna putovanja, studije ili turističke posete od ukupno 90 dana u periodu od 6 meseci. Vizna liberalizacija ne znači i nastanjenje u nekoj zemlji EU, kao ni mogućnost slobodnog zaposlenja. Za studije koje traju duže od 90 dana potrebna je boravišna dozvola.  

Ova nova pravila ne obuhvataju državljane Republike Srbije nastanjene na Kosovu i Metohiji koji imaju biometrijski pasoš izdat od strane Koordinacione uprave u Beogradu, a obuhvaćeni su rezolucijom 1244/99. Osobama koje imaju ova dokumenta i dalje je potrebna važeća viza za ulazak u zemlje Šengena.

Kliknite ovde da nadjete odgovore na često postavljana pitanja u vezi putovanja bez vize gradjana Srbije i Crne Gore u zemlje Šengen zone.

Za više informacija o putovanju bez viza, molimo vas kliknite na dokument sa strane "Putovane bez viza za građane Srbije”.